KRM

Revtangen BO May 13th

Continued SE, but not as many birds around as yesterday. 

Ringed: European Robin 1, Common Redstart 6, Sedge Warbler 1, Blackcap 1, Garden Warbler 4, Common Whitethroat 1, Lesser Whitethroat 1, Willow Warbler 37, Chiffchaff 1, Pied Flycatcher 8, Spotted Flycatcher 2, Common Starling 2, Lesser Redpoll 2. Total = 67. 

Ringmerket: Rødstrupe 1, rødstjert 6, sivsanger 1, munk 1, hagesanger 4, tornsanger 1, møller 1, løvsanger 37, gransanger 1, svarthvit fluesnapper 8, gråfluesnapper 2, stær 2, brunsisik 2. Total = 67. 

Observations: Western Marsh Harrier 1 female. 

Renate Berg, Espen Helgesen and Haavard Husebö

Revtangen BO May 13th