KRM

Resultater fra Revtangen ornitologiske stasjon 2008-2017

Revtangen ornitologiske stasjon er med klar margin Norges eldste fuglestasjon. Da driften startet i 1937 var stasjonen blant de aller første av sitt slag som ble etablert i Norden. I løpet stasjonens lange historie er i overkant av 290 000 ville fugler blitt ringmerket ved Revtangen OS.

Her finner du en rapport som oppsummerer ringmerkingsresultatene i perioden 2008-2017