KRM

Om Revtangen Ornitologiske Stasjon

Ringmerking av 6000-10000 fugl i året

Revtangen Ornitologiske Stasjon ble etablert i 1937, og drives av Museum Stavanger. Stasjonen er dermed Nordens eldste fuglestasjon. Virksomheten er konsentrert om ringmerking av spurvefugler i stasjonshagen og vadefugler på selve Revtangen. Her fanges og merkes 6-1o.000 fugler i året. Stasjonen er åpen for besøk fra skoleklasser og andre interesserte etter avtale.

Ønsker du å besøke Revtangen Ornitologiske Stasjon, ta kontakt på epost: formidling.natur(a)museumstavanger.no

Rekordår på Revtangen i 2008, Stavanger museum årbok 2008