KRM

Revtangen BO April 26th

Cludy and light easterlies in the morning, later turning west but little wind. A bit of rain from 16. Nets open 06-18, netmeter hours approx. 4100. Still lots of birds, and we are becoming almost spoiled with our third 100+ day this April.

hortulan.jpg#asset:8256


Ortolan Bunting, 3cy+ male. This is only the 4th Ortolan Bunting ringed at Revtangen BO, and the first in spring. Hortulan, 3K+ hann.

Ringed April 26th: Tree Pipit 2, Meadow Pipit 3, Winter Wren 1, Dunnock 1, Fieldfare 2, Common Blackbird 1, Song Thrush 4, Redwing 2, European Robin 25, Common Redstart 7, Blackcap 10, Lesser Whitethroat 1, Willow Warbler 36, Chiffchaff 18, Goldcrest 4, Great Tit 1, Common Starling 1, House Sparrow 2, Brambling 1, Greenfinch 6, Common Linnet 3, ORTOLAN BUNTING 1, Yellowhammer 1. Total = 133. Also 26 controls, including a Blackcap with a French ring.

Norwegian summary of ringing results: Trepiplerke 2, heipiplerke 3, gjerdesmett 1, jernspurv 1, gråtrost 2, svarttrost 1, måltrost 4, rødvingetrost 2, rødstrupe 25, rødstjert 7, munk 10, møller 1, løvsanger 36, gransanger 18, fuglekonge 4, kjøttmeis 1, stær 1, gråspurv 2, bjørkefink 1, grønnfink 6, tornirisk 3, HORTULAN 1, gulspurv 1. Total = 133. Også 26 kontroller, inkl. en munk med fransk ring.

Staff: Håvard Husebö, Bjørn Mo, Hogne Skår, Alf Tore Mjös.

Revtangen BO April 26th