KRM

Revtangen BO May 14th

Continued SE. Fewer birds than previous days, but still a decent catch.

Ringed: Wood Pigeon 2, White Wagtail 1, Tree Pipit 3, Greenland Wheatear 1, Common Redstart 3, Blackcap 1, Common Whitethroat 2, Lesser Whitethroat 2, Willow Warbler 16, Chiffchaff 1, Common Starling 3, Lesser Redpoll 3, Common Linnet 1. Total = 39. A Blackcap with a Dutch ring was controlled.

Ringmerket: Ringdue 2, linerle 1, trepiplerke 3, steinskvett 1 (leucorhoa), rødstjert 3, munk 1, tornsanger 2, møller 2, løvsanger 16, gransanger 1, stær 3, brunsisik 3, tornirisk 1. Total = 39. En munk med nederlandsk ring ble kontrollert.

Observations: Gyrfalcon 1 2cy. 

Renate Berg, Espen Helgesen and Haavard Husebö.

Revtangen BO May 14th